вул. Тростянецька, 19
тел: (044) 566-54-94
факс: (044) 566-54-78
e-mail: info-school291@ukr.net

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

Запобігання та протидія булінгу в школі

 

 

 

Спеціалізована загальноосвітня школа № 291

з поглибленим вивченням іноземної мови

НАКАЗ

11.06.2020р.                            м. Київ                         № _28-о___

Про затвердження плану заходів,

спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуваню)

у школі

Відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 (із мінами), та з метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти

НАКАЗУЮ:

1.    Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, що додається.

2.    Заплановані заходи повинні:

1.    1.спрямовуватись на задоволення потреб школи у створенні безпечного освітнього середовища;

2.    2.мати вимірювальні показники ефективності;

3.    3.залучати всіх учасників осітнього процесу.

3.    Відповідальним виконавцям заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, забезпечити виконання затвердженого цим наказом заходів.

4.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Васильєву Оксану Вадимівну.

 

Директор                                             Лариса ДУДАРЕНКО

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Наказ

                                                                                         Спеціалізованої загальноосвітньої

                                                                                         школи №291 з поглибленим

                                                                                         вивченням іноземної мови

                                                                                         11.06.2020р. №28-о

ПЛАН

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі

Найменування

завдання

Найменування заходів

Відповідальні

Строки

виконання

1.Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в школі

1) інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькуванню) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках.

Інформаційно-просвітницькі заходи з протидії булінгу (форму та тематику) класні керівники обирають самостійно з урахуванням мікроклімату в учнівському середовищі (безпечного освітнього простору) та вікових особливостей школярів.

2) профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчинення дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування).

Організовувати позаурочні заходи з профілактики конфліктних ситуацій з використанням медіації:

 • заняття «Протидія булінгу в дитячому середовищі»;
 • заняття-тренінг «Запобігання насильству над дітьми»;
 • тренінг «Конфлікт. Вирішення конфліктів мирним шляхом»;
 • заняття з елементами тренінгу «Попередження конфліктів у соціальних мережах», «Конфлікти та шляхи їх подалання»;
 • квест «Подолаємо конфлікт дружною командою»;
 • година спілкування «Сторінками Міжнародної конвенції про права дитини» (право бути вислуханою та брати участь у процесі прийняття рішень, які впливають на її життя), «Кібербулінг» або агресія в Інтернеті»;
 • правопросвітницька робота «Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Відповідальність за свої дії»;
 • дискусійний клуб «Чи поважаєте ви суспільні цінності» (особисті, гендерні, етнічні, культурні, мовні відмінності), «Ваше ставлення до загальнолюдських моральних цінностей»;
 • тренінгові заняття для педагогів «Розвиток умінь безконфліктного спілкування. Роль педагога в процесі миробудування», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Конфлікт в навчальному закладі»;
 • відеолекторії «Гендерні аспекти безпеки. миробудування», «Конфлікт+Медіатор=Порозуміння», «Нік Вуйчич. Булінг у школі та як з ним боротися»;
 • вправи на зняття агресивності та інших негативних проявів.

3) координація діяльності та взаємодії між навчальним закладом та іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в школі з метою урахування пропозицій до планів заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі:

ü  організовувати засідання комісії з питань розслідування випадків булінгу (цькування);

ü  здійснювати просвітницьку роботу з батьками з питань вимог чинного законодавства щодо охорони дитинства;

ü  проводити заходи щодо попередження злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей;

ü  надавати консультативно – роз’яснювальну допомогу батькам, психологічний супровід учнів, які постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінгу (цькування).

4) вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти які вчинили булінг (цькування) стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішенням комісії школи з розгляду випадків булінгу (цькування):

ü  здійснювати соціально-педагогічний супровід учнів, які постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінг (цькування);

ü  надання консультативної допомоги учням, батькам з питань запобігання процесам булінгу;

ü  проводити тематичні уроки «Стоп булінг»;

ü  надавати методичні рекомендації з проведення Кіл Медіації.

класні керівники

соціально-психологічна служба школи

уповноважені підрозділи територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України

служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

адміністрація школи

соціально-психологічна служба школи

уповноважені підрозділи територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України

служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

соціально-психологічна служба школи

класні керівники

служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

постійно

постійно

за потреби

постійно

2.Забезпечення створення у школі безпечного освітнього середовища

1) розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

2) проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення.

заступник директора з виховної роботи

адміністрація школи

соціально-психологічна служба школи

щороку до початку навчального року

за потреби, але не рідше одного разу на півріччя

3.Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1) включення до щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників підготовки з питань формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню).

адміністрація школи

щорічно

 ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ

Термінологічне поле

Кривдник, або булер — учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу.

Потерпілий, або жертва булінгу — учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування).

Спостерігачі — свідки та/або безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування).

Сторони булінгу — безпосередні учасники випадку, зокрема кривдник, або булер, потерпілий, або жертва булінгу, та спостерігачі.

Поведінкові та психологічні прояви булінгу

Підставами для підозри щодо випадку булінгу є такі прояви:

 • дитина замкнута, тривожна, перелякана або, навпаки, демонструє безстрашність, ризиковість, зухвальство;
 • неврівноважена, агресивна, має напади люті, схильна до руйнації, нищення, насильства;
 • різко змінює звичну поведінку;
 • уповільнено мислить, має знижену здатність до навчання;
 • відлюдкувата, уникає спілкування;
 • ізольована, виключена з групи;
 • має занижену самооцінку, відчуття провини;
 • швидко втомлюється, має знижену концентрацію уваги;
 • боїться інших учасників освітнього процесу;
 • схильна пропускати навчальні заняття та/або відмовляється відвідувати заклад освіти й пояснює це поганим самопочуттям;
 • страждає на депресивні стани;
 • схильна до аутоагресії, або самоушкодження;
 • має суїцидальні прояви;
 • має явні фізичні ушкодження та/або ознаки поганого самопочуття — нудота, головний біль, кволість тощо;
 • намагається приховати травми та обставини, за яких отримала їх;
 • скаржиться на біль та/або погане самопочуття; пошкодження, зникнення, вимагання особистих речей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей.

 

«Булінгові» дії

Булінгом можна вважати такі дії:

 • умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці тощо;
 • словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші дії, спрямовані обмежити волевиявлення особи;
 • будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, жарти, погрози, поширення образливих чуток;
 • будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, удари;
 • інші правопорушення насильницького характеру.

Місця шкільного булінгу

Булінгом у закладі освіти вважають випадки, які відбуваються:

 • безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях, зокрема у навчальних приміщеннях, приміщеннях для занять спортом, проведення заходів, коридорах, роздягальнях, вбиральнях, душових кімнатах, їдальні тощо;
 • за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, організованих за згодою керівника закладу освіти, зокрема й дорогою до/із закладу освіти.

Алгоритм реагування на випадок булінгу

Педагогічний або інший працівник закладу освіти у разі, якщо виявить булінг, зобов’язаний:

 • негайно вжити заходів, аби припинити небезпечний вплив;
 • за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної/швидкої медичної допомоги;
 • за потреби звернутися до територіального органу (підрозділу) Національної поліції України;
 • повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

 • Антибулінгову діяльність відображають у Плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі — План). Його розроблення, затвердження та оприлюднення забезпечує керівник закладу освіти.
 • Заходи планують за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти. Це можуть бути зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, матеріалів масмедіа, літературних творів, особистого досвіду, запрошення гостей, рольові ігри тощо.
 • План розробляють до початку навчального року. Протягом навчального року керівник закладу освіти забезпечує проведення моніторингу. Його мета — встановити ефективність виконання Плану та визначити, чи потрібно внести до нього зміни. Моніторинг проводять за потреби, але не рідше одного разу на півріччя.

 

Спеціалізована загальноосвітня школа № 291

з поглибленим вивченням іноземної мови

вул. Тростянецька,19, м. Київ, 02099, тел./факс (044) 566-54-78,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Код ЄДРПОУ 22875986

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор спеціалізованої загальноосвітньої школи № 291

з поглибленим вивченням іноземної мови

___________ Лариса ДУДАРЕНКО

«____» ______________ 2020 р.

Порядок

подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

І. Загальні положення

Згідно із Законом України «Про освіту»  учасники освітнього процесу мають забезпечити створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).

Безпечне середовище – це стан освітнього середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна особистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви насильства та є ресурси для їх запобігання, а також дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від 18.12.2018 № 2657-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України від 18.12.2018 № 2657-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Цей Порядок розроблений з метою врегулювання взаємодії учасників освітнього процесу у разі виявлення фактів булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Згідно із Законом, булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

ІІ. Визначення чинників ризику

Працівники школи мають знати чинники ризику насильства проти дитини та звертати на них увагу в рамках своїх посадових обов’язків.

Якщо виявлено чинники ризику, класний керівник повинен повідомити про них батькам і надати інформацію про можливості для отримання підтримки, а також заохотити до вирішення проблеми.

Працівники  школи повинні контролювати стан і благополуччя дитини. Перевіряти та контролювати приміщення, територію школи з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування) (спостереження за місцями загального користування: їдальні, коридори, роздягальні, ігрові майданчики, шкільні подвір’я тощо; і технічні приміщення.

ІІІ. Порядок повідомлення про випадки булінгу (цькування)

Учасники освітнього процесу (педагогічні працівники, учні, батьки та інші учасники освітнього процесу) зобов’язані повідомити директора школи або його заступників про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Алгоритм дій працівника навчального закладу в разі виявлення випадку насильства над дитиною:

Якщо свідком або жертвою булінгу в школі стала дитина:

Дитина має повідомити про це класного керівника (або іншу дорослу особу, якій вона довіряє).

У випадках, коли дитина звернулася до працівника школи з усною скаргою щодо жорстокого поводження з нею, працівник школи має  оформити звернення дитини у письмовій формі та передати його до адміністрації закладу освіти.

Класний керівник інформує адміністрацію школи у письмовій формі про випадок булінгу, викликає батьків або опікунів дитини, яка може бути жертвою булінгу або «булером», і повідомляє їм про це.

Дії працівника школи в разі виявлення

випадку насильства над дитиною:

У випадках, коли працівник школи маєте підозри жорстокого поводження з дитиною або є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, інших працівників навчального закладу або інших осіб), він у письмовій формі передає інформацію класному керівнику незалежно від того, чи поскаржилася йому жертва булінгу чи ні.

Класний керівник  після прояснення ситуації інформує адміністрацію школи у письмовій формі про випадок булінгу, викликає батьків або опікунів дитини, яка може бути жертвою булінгу або «булером», і повідомляє їм про це.

У випадках, коли працівник школи став свідком жорстокого поводження з дитиною в умовах закладу освіти (з боку однолітків, з боку інших працівників закладу освіти або інших осіб), рекомендується наступний порядок дій:

вжити заходів для припинення насильства або жорстокого поводження;

забороняється застосовувати фізичну силу до учасників інциденту;

якомога швидше повідомити представника служби охорони закладу освіти, адміністрацію школи, вчителів, інших дорослих;

після припинення інциденту, у разі необхідності, надати постраждалому першу медичну допомогу: супроводити дитину для обстеження стану її здоров’я до медичного пункту закладу, а у разі необхідності - до відповідного закладу охорони здоров’я з метою надання медичної допомоги і документування фактів жорстокого поводження.

В окремому приміщенні (кабінеті психолога чи соціального педагога) провести первинне опитування учасників інциденту: жертви, кривдника чи (кривдників), свідків.

Дії батьків, дитина яких стала жертвою

Вислухати дитину і запевнити її, що вона має право бути у безпеці.

Докладно занотувати факт, що і коли трапилось.

Допомогти дитині зрозуміти, що є різниця між «донести», «пліткувати» чи «розповісти» і доповісти. Щоб доповісти потрібна сміливість. Доповідають не для того, щоб створити проблеми для іншого учня, а для того, щоб захистити всіх учнів. 

Повідомити класного керівника та адміністрацію школи про факти булінгу (цькування) чи  про свої підозри, що їх або інша дитина піддається  насиллю з боку учнів чи вчителів, подавши відповідну заяву.

ІV. Порядок подання та реєстрація звернень та заяв

Звернення про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, подаються на ім’я  директора школи в письмовому вигляді за формою, що додається (додаток 1).

Звернення дитини, її батьків (осіб, які їх замінюють) або працівника навчального закладу щодо жорстокого поводження з нею класний керівник (або уповноважена особа – соціальний педагог) зобов’язаний, якщо звернення (повідомлення) усне, оформити це повідомлення письмово, зазначивши, від кого та коли (дата, час) воно отримано.

Звернення має бути оформлене належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (має бути зазначено прізвище, ім’я,  місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання; письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

         Учні, вчителі, батьки для повідомлення адміністрації начального закладу про випадки булінгу (цькування) також можуть скористатися скринькою довіри, яка розміщена у вестибюлі школі на першому поверсі (на стенді практичного психолога) або скористатися сайтом школи.

         Заяви, які передаються через скриньку довіри можуть бути підписані або анонімні. У випадку анонімного звернення соціальний педагог делікатно та тактовно перевіряє достовірність фактів. Для з’ясування обставин можуть бути також залучені медіатори шкільної служби порозуміння «Стоп-булінг».

Усі заяви щодо підозрюваних  чи реальних випадках булінгу (цькування), які отримані від учнів, батьків, працівників школи реєструються у день їх отримання в журналі обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчиненню (додаток 2) та передаються уповноваженою особою – соціальним педагогом на розгляд адміністрації школи.

         Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатись відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

V. Розгляд звернень та заяв про випадки булінгу

Відповідно до поданої заяви директор школи видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

Для прийняття рішення за результатами розслідування директор школи  створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі - Комісія) та скликує засідання.

До складу такої Комісії можуть входити директор, заступники директора, соціальний педагог, практичний психолог, класний керівник, батьки постраждалого і кривдника та інші зацікавлені особи.

Комісія розглядає випадок булінгу протягом 5-10 днів та за результатами складає довідку, яку підписують всі члени комісії.

Комісія забезпечує неупереджений розгляд випадків булінгу (цькуваня).

Якщо комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, директор школи  терміново (протягом однієї доби) передає повідомлення у письмовій формі до сектору ювенальної превенції управління поліції у Дарницькому районі Головного управління Національної поліції  м. Києві та до Служби у справах дітей Дарницького району м. Києва (за місцем проживання дитини).

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок булінгу (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції із відповідною заявою.

Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

За результатами розгляду випадку Комісія надає рекомендації щодо надання допомоги учасникам події, прийняття дисциплінарних заходів, здійснення профілактичної діяльності.

Усі працівники школи та інші особи, яким стало відомо про випадок насильства або будь-які пов’язані з ним питання в межах своїх службових обов’язків, повинні зберігати конфіденційність, за винятком інформації, яка передається компетентним органам відповідно до порядку реагування.  

Затверджено

наказом спеціалізованої загальноосвітньої школи № 291з поглибленим вивченням іноземної мови від 27.05.2020 № 22-г

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

                                      В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 1. Загальні положення

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  здобувачі освіти зобов’язані:

ü  виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

ü  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

ü  відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

ü  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу;

ü  повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», протиепідемічних заходів, які були встановлені з метою запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19 всі учасники освітнього процесу зобов’язані виконувати рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в приміщенні школи та режим роботи школи, які були затверджені наказом по школі від 27 травня 2020р.

Здобувачам освіти забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • використовувати петарди та різні піротехнічні засоби;
 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
 • псувати державне, громадське та особисте майно.

 1. Загальні правила поведінки для здобувачів освіти

(режим роботи школи під час встановлення карантину буде розроблений додатково відповідно до  нормативно-правових документів)

 • Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході до школи дотримується правил ввічливості, знімає в гардероб верхній одяг і прямує до місця проведення уроку.
 • Прохід учнів 5-11 класів з вестибюлю школи до навчальних кабінетів здійснюється з 8 год. 15хв.
 • .Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-який спосіб зброю, вибухові, вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.
 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 • Не можна без дозволу педагогів йти зі школи та її території в урочний час.
 • У разі пропуску навчання терміном до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівникові довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.
 • Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
 • Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати черговому, який перебуває на першому поверсі школи.
 • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 • Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном під час освітнього процесу.
 • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального захисту.
 • Не можна порушувати права людей, проявляти нетолерантну поведінку, дискримінацію до всіх учасників освітнього процесу.
 • Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.

 1. Зовнішній вигляд
 • Приходити до  школи необхідно  у чистому та випрасуваному  одязі,  у чистому взутті. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
  • Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття. Зачіска повинна бути охайною.
   • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
   • Знаходитися у школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
   • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
   • На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій розсуд (дотримуючись морально-етичних норм).
   • На уроках  фізичної культури  і  на заняттях  в  шкільній  майстерні   приносити відповідний одяг.
 1. Поведінка на заняттях
 • Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.
 • У випадку вимушеного запізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.
 • Після першого дзвоника зайняти своє місце у класі, утримувати його в чистоті.
  • Приготувати все необхідне для уроку: підручник, зошит, щоденник тощо.
  • Коли вчитель заходить до класу, мовчки підвестися, привітатися з ним, сідати тільки після дозволу вчителя. Так само учні вітають кожного дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.
  • За столом сидіти рівно, уважно слухати пояснення вчителя та відповіді учнів.
  • Виходити відповідати зі щоденником. Відповідати голосно, не поспішаючи.
  • Якщо хочеш поставити вчителеві запитання або відповісти, підніми руку.
  • Не можна виправляти відповіді учнів без дозволу вчителя, підказувати.
  • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
  • Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
  • Під час уроку учень має право ставити запитання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
   • Під час уроку необхідно дотримуватися порядку, не залишати після себе на столі сміття, папір.
   • Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя.
   • Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності як під час уроків так і після їх закінчення.
 1. Поведінка учнів на перерві
 • У класі на перерві залишаються тільки чергові, які провітрюють кімнату, готують кабінет до уроку.
 • Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити на свій розсуд, проте, не повинен заважати іншим.
 • У  приміщенні  школи треба дотримуватися порядку, розмовляти  спокійно.  Не підніматися без необхідності на інші поверхи, не виходити зі школи.
 • Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.На сходах дотримуватися правого боку.
 • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу. Конфліктувати між собою, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.
 • Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
 • На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, адміністрації школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії, діяння процесів булінгу.
 • Після першого дзвоника на урок не затримуватися у коридорі.
 • Курити в школі суворо забороняється.
 1. Поведінка учнів у приміщенні їдальні:
 • У їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 • Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 • Учні приходять до їдальні після закінчення уроку у визначений час.
 • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 • Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 • Учні мають право взяти до їдальні принесений здому сніданок.
 • Забороняється приходити до їдальні у верхньому одязі.
 • Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.

       

 

Додаток 1

Форма заяви про підозру на булінг

Директору спеціалізованої загальноосвітньої школи

№ 291 з поглибленим вивченням іноземної мови

ДУДАРЕНКО Л.В.

від __________________________

(прізвище, ім’я)

проживаючого за адресою ________

_______________________________________________________________________

Заява.

«_______» ________________ 20___ року були виявлені (зазначити ким) ознаки булінгу стосовно неповнолітньої особи (зазначити прізвище, ім’я, клас), до якого особою (зазначити осіб, як причетні та відомі заявнику) були здійснені дії (вказати які). Ознаками, які дають підстави підозрювати, що це булінг є: (зазначити конкретні ознаки).     

Прошу розглянути це питання.

«______»_________20__р.                                           Підпис заявника


 

Форма заяви для дитини

у випадку жорстокого поводження

Директору спеціалізованої загальноосвітньої школи

№ 291 з поглибленим вивченням іноземної мови

ДУДАРЕНКО Л. В.

від __________________________

(прізвище, ім’я)

проживаючого за адресою ________

_________________________________

Заява.

Доводжу до Вашого відома, що Я, (Прізвище, ім’я), учень ____ класу «_______» ________________ 20___ року о ___ год.______хв. постраждав від дій (Прізвище, ім’я), опис того, що трапилось.

Зазначити можливі причини, а також описати свій емоційний та фізичний стан на даний момент (момент написання заяви). 

«______»_________20__р.                                          Підпис заявника


 

Форма електронного повідомлення

(через сайт школи)

Спеціалізована загальноосвітньої школи № 291

з поглибленим вивченням іноземної мови

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дитину, яка постраждала від булінгу (цькування),

або стосовно якої існує загроза його вчиненню

Інформацію отримано:


анонімно;


від дитини;


від батьків дитини, осіб, які їх замінюють;


від працівника закладу освіти

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, клас,та дата народження дитини, яка постраждала від випадків булінгу (цькування) або стосовно якої існує загроза його вчинення)

Проживає/перебуває за адресою:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Зміст повідомлення (короткий виклад причини звернення): _________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка надсилає повідомлення, та ким доводитесь постраждалій особі)

Дата надсилання повідомлення ___________   __________  Телефон ________

                                                                                                     (підпис)

min os

guon2

darrada

kievtest

daros

metod