вул. Тростянецька, 19
тел: (044) 566-54-94
факс: (044) 566-54-78
e-mail: info-school291@ukr.net

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

Ґендерна рівність – рівні права жінок і чоловіків

Тема: "Ґендерна рівність – рівні права жінок і чоловіків"

Мета: надати учням інформацію з ґендерних питань в доступній для них формі, показати, що жінки та чоловіки, дівчатка та хлопчики мають рівні права та рівні можливості на зрозумілих сюжетних лініях з використанням ігор та завдань; включити хлопчиків і дівчаток у спільну роботу, вчити їх співпрацювати творчо і злагоджено; сприяти згуртуванню дитячого колективу; формувати навички колективізму, позитивне ставлення один до одного; прищеплювати почуття дружби, взаємоповаги.

Хід заняття

1. Організаційний момент.

1. Вже пролунав веселий дзвінок,

     Всіх запросив на цікавий урок.

2. - Діти, ви прийшли на заняття з певними очікуваннями, бажаннями, з певним настроєм. Завдання: відкрийте конверт, дістаньте і покажіть "смайлик", який відповідає вашому настрою. Дякую!

3. Опитування учнів до вивчення матеріалу.

- Подумайте і дайте відповіді.

- Яка ваша майбутня професія?           - Ким ви хочете стати?      

- Коли ви станете дорослими, то створите свої сімї.

- Скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, буде головним у родині?

- Хто повинен заробляти гроші, матеріально забезпечувати родину?

- Яка ваша роль у майбутній сім'ї?      

- Які риси притаманні хлопчикам?

- А які риси притаманні дівчаткам?  

2. Оголошення теми та мети заходу.

- На правоосвітньому заході ми ознайомимося з правами дитини, із законами, які діють у нашій державі та у світі, тема сьогоднішнього уроку:

"Ґендерна рівність – рівні права жінок і чоловіків."

Сьогодні ми ознайомимося з поняттями: “ґендерна рівність ”, “ґендер” та з’ясуємо, які закони приймає наша держава, з метою розв’язання цих питань.

3. Вправа "Коло".

- Закінчити речення.

Мій улюблений предмет у школі …

Я люблю читати книги про ….

Мої захоплення …

Моя улюблена страва …

Висновок. І хлопчики, і дівчатка нашого класу здібні в науках, творчі, талановиті.

4. Робота в парі.  «Ми - різні, ми - неповторні, і в цьому ми - унікальні»

- Розпитати один одного про смаки, вподобання та дати відповіді.

Ми з … схожі тим, що … .

Ми відрізняємося тим, що … .

Я і … полюбляємо … .

Мені подобається …, а … до вподоби … .

Висновок. Ми дізналися, що хлопчики та дівчатка мають різні смаки, захоплення, вподобання. А відмінності, які є між ними доводять, що кожна людина - неповторна. Ми - різні, ми - неповторні, і в цьому ми - унікальні.

6. Словникова робота.

Сучасні наукові поняття: «ґендер», " ґендерна рівність".

Ґендер — відмінності в поведінці жінок і чоловіків, взаємовідносини між ними як громадянами та членами суспільства.

Ґендер, як поняття, відноситься до соціально набутої поведінки і очікувань, які асоціюються з обома статями.

Ґендер – це категорія соціальна, яка визначає наші суспільні стосунки з іншими людьми.

Ґендерна рівність — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, надання особам обох статей можливості брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Одним із проявів принципу рівності є рівність прав чоловіків і жінок, тобто однаковий підхід незалежно від статі, що отримав назву принципу гендерної рівності.

7. Пояснення вчителя з елементами бесіди.

Слово «ґендер» вперше з’явилося в 70-ті роки нашого століття для опису соціально визначених характеристик чоловіків та жінок, на відміну від біологічно визначених (стать). Можна сказати, що люди народжуються жіночої або чоловічої статі, а потім „вчаться бути” дівчатами та хлопцями, щоб згодом сформуватися у жінок та чоловіків, рівноправних членів суспільства. Ґендер, як поняття, відноситься до соціально набутої поведінки і очікувань, які асоціюються з обома статями. Подібно расі і класу, ґендер – це категорія соціальна, яка визначає наші суспільні стосунки з іншими людьми.

Одним із проявів принципу рівності є рівність прав чоловіків і жінок, тобто однаковий підхід незалежно від статі, що отримав назву принципу гендерної рівності. Зрозуміло, що проблеми рівності у будь-якій сфері не можуть розглядатися за межами права. Більше того, саме право все частіше розуміється як рівна міра свободи всіх і кожного, у тому числі чоловіка і жінки. Безперечно, право мусить враховувати біологічні особливості статі, але одним із його завдань є забезпечення однакових можливостей, вирівнювання людей нерівних за природними ознаками.

- В яких документах можна знайти, щодо “ґендерної рівності”?

- Ми на уроках вивчали права дитини та дізнались, що записано в Конвенції ООН.

Передусім, Конвенція — це угода. Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї незалежності. Різні державні інституції та міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні.

Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них ти знайдеш 40 прав, які має дитина.

Стаття 2. Усунення дискримінації.

Всі права рівні для кожної дитини, незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, соціального походження. Держава не може порушувати жодне з прав. Держава має активно пропагувати права дитини.

Стаття 30. Діти національних меншин.

Деякі діти належать до етнічних, релігійних, мовних меншин. Така дитина має право спільно з іншими членами її групи користуватись своєю культурою, мовою та сповідувати свою релігію.

У Конституції України написано:

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

   Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших   переконань,   статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,   місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Так, у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" говориться про побудову нової моделі розвитку держави, заснованої на партнерській солідарності чоловіків і жінок.

У статті 3 сказано, що у прийняті важливих рішень, у професійній сфері та сім’ї мають рівне право жінки та чоловіки.

У житті кожного з нас виникають проблеми, подолати які поодинці важко, а деколи – неможливо. Важливо, щоб в такий момент поряд опинилися люди, здатні не просто вислухати і зрозуміти, але і надати дієву допомогу. До кого ми можемо звернутися, коли нам потрібна допомога чи підтримка? До рідних. А саме, сімя – це колиска кожної людини, яка складається з батьків та дітей.

8. Робота в групах. Завдання. Складіть прислів’я та поясніть їх зміст.

Чоловік та жінка — одне діло, одне тіло, один дух.

Найкраща спілка — чоловік та жінка.

Чоловік та жінка — пара птахів: куди один, туди й другий.

Не потрібен і клад, коли у чоловіка з жінкою лад.

Жінка чоловікові подруга, а не прислуга.

Як батьки ставляться до своїх батьків, так і діти ставитимуться до них.

Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько.

В українських родинах традиційно формувалось правильне гендерне виховання.

9. Фізкультвправа "Енергізатор". Діти стають парами, тиснуть один одному руку, по черзі промовляють комплімент або тепле привітання.

10. Робота у групі. Рольова гра «Світ професій»

Тема наступного дослідження - світ професії. Чи можемо ми чітко розмежувати їх на суто чоловічі і суто жіночі ? Існує соціальний стереотип, що у суспільстві є "чоловічі професії" та "жіночі професії".

- На дошці перелічено професії, що вважають виключно чоловічими, та професії, які є "жіночими". Група 1 отримує список жіночих імен, зачитує їх. А група 2 отримує і зачитує список чоловічих імен.

Тепер з'єднаємо список жіночих імен із списком "чоловічих професій", а список чоловічих імен із списком "жіночих професій". Прочитайте речення.

-         Чи виконують жінки роботу, яку часто називають "чоловічою"?

-         Чи виконують чоловіки роботу, яку часто називають "жіночою"?

-         Чи є сенс у суспільстві ділити роботу на "чоловічу" та "жіночу"?

-         Що ви дізналися, виконуючи це завдання?

(Ми побачили, як у сучасному світі стираються відмінності між чоловічими і жіночими професіями, як руйнуються стереотипи).

Учитель: Сьогодні багато жінок у бізнесі, політиці, а серед чоловіків – кулінари, перукарі, візажисти. Відомо, що шеф-кухарями ресторанів найчастіше працюють чоловіки, а в сім'ї готує жінка. Педагог – суто чоловіча професія. Видатні педагоги у світі – переважно чоловіки. Однак сьогодні у школах працює лише 6% учителів-чоловіків.

У сучасному світі стрімко зростає кількість жінок, які сідають за кермо автомобіля. Якщо 35 років тому лише 6% жінок мали права водія, то на сьогодні 30%. І , до речі, жінки вправніше, впевненіше, надійніше і значно обережніше, ніж чоловіки, керують автомобілем.

В сучасному суспільстві дівчатка й хлопчики, жінки й чоловіки мають рівні права. Освіта, заняття спортом, професія, ведення домашнього господарства залежать не від статі, а від її бажання.

        Відомий талановитий танцюрист Влад Яма довів, що займатися танцями, досягати успіхів, ставати переможцем численних міжнародних конкурсів можуть не лише жінки, а й чоловіки. На шкільному концерті найбільше оплесків та овацій отримав танцювальний колектив хлопчиків. Вони виконували складні елементи, де показали чудову фізичну форму, силу та спритність.

- Чи може жінка бути мужньою, сильною, сміливою?

Багато жінок несуть службу у Збройних Силах України, багато серед них офіцерів.

Вікторина «Ґендерна рівність» Так чи ні?

- Приготуй те карточки зеленого та червоного кольорів.

 • Хлопчики та дівчатка мають рівні права.
 • Можливості у суспільстві для чоловіків та жінок різні.
 • Гендерна рівність – рівний правовий статус жінки та чоловіка у суспільстві.
 • Заробляти гроші та забезпечувати сім’ю повинен чоловік.
 • Виховувати та доглядати дитину повинна жінка.
 • У Конвенції ООН про права дитини містяться статті, що захищають прав дітей.
 • У Конституції України зазначено, що усі люди мають вільні і рівні у своїй гідності та правах.
 • У суспільстві є професії тільки для чоловіків і тільки для жінок.
 • Освіта, заняття спортом, професія, ведення домашнього господарства залежать не від статі, а від її бажання.

13. Підсумок заняття. Висновки.

В сучасному суспільстві дівчатка й хлопчики, жінки й чоловіки мають рівні права. Освіта, заняття спортом, професія, ведення домашнього господарства залежать не від статі, а від її бажання.

Рефлексія. Продовжити речення.

- На занятті я дізнався ( дізналася )… .

- Ми зробили висновки … .

- Ці знання мені знадобляться, щоб … .

- Мені сподобалось … .

- Знайдіть у конверті "смайлик", який відповідає вашому настрою після уроку. Покажіть, будь ласка. Дякую!

14. Творча робота. Картинна галерея.

На окремих аркушах учні малюють портрети дітей: хлопчики зображуть дівчаток, а дівчатка – хлопчиків.

Програма методичного проєкту

"Ґендерна рівність – рівні права жінок і чоловіків"

ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

ü    процес формування соціокультурної ґендерної компетентності школярів.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

ü    комплекс організаційно-методичних методів, прийомів та заходів, спрямованих на підвищення рівня культури ґендерної освіти школярів

МЕТА ДОСЛІЖЕННЯ:

ü    сформувати в учнів повагу до прав людини,

ü    прищеплювати культуру ґендерної рівності,

ü    сприяти усвідомленню рівного розподілу прав і обов’язків у професійній діяльності та у сім’ї.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

ü    познайомити учнів з основами культури ґендерної рівності;

ü    навчити школярів самостійно здобувати правові знання, соціального досвіду та застосовувати їх у житті;

ü    допомогти вивчати соціальні й культурні події та факти, аналізувати їх з позиції ґендерної рівності;

ü    сформувати в учнів власну громадянську позицію;

ü    сприяти розвитку комунікативних компетентностей, за допомогою яких учні зможуть будувати толерантні стосунки, партнерські відносини, відсікаючи дискримінацію, нерівність і домашнє насильство;

ü    передавати набуті знання та навички в інтерактивній формі, використовуючи досвід кращих міжнародних практик.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Закон України № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 1 січня 2006 р.
 • Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 2012 р.
 • ·Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
 • Закон України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», 5 жовтня 2000 р.
 • ·Конституції України Статті 24, 27, 51
 • Програма ПРООН «Рівні можливості та права жінок в Україні»
 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
 • Стратегія та План Дій у сфері прав людини,  2015 р.
 • Конвенція ООН про права дитини

Враховуючи вимоги важливих міжнародних документів громадські організації та державні інституції в Україні й у всьому світі розробляють та реалізовують різноманітні проєкти щодо ґендерної освіти, які сприяють формуванню високого соціального рівня ґендерної культури та ґендерної чутливості громадян.

Навчальні заняття з ґендерної грамотності сприяють формуванню особистісної системи цінностей школярів, що є одним з можливих способів підтримки особистості у процесі її ґендерної соціалізації.

Зміст навчальних заходів ґендерної грамотності, організація та методика їхнього проведення ґрунтуються на компетентнісному підході та сучасних практико-орієнтовних засадах.

Проведення тематичних заходів ґендерної рівності потребує від вчителів високого рівня компетенції з питань ґендерної освіти та практики. А саме:

• вивчення теоретичних основ та принципів теорії ґендеру;

• вміння виявляти й аналізувати найбільш поширені у суспільстві ґендерні стереотипи;

• впроваджувати у навчання сучасні методи, прийоми та інтерактивні техніки;

• оперувати ключовими поняттями ґендеру.

Педагоги повинні мати високий рівень знань щодо правових аспектів забезпечення рівних прав і можливостей дівчат і хлопців в освіті, орієнтуватися міжнародному та українському законодавстві.

Інтерактивні методи та техніки проведення навчальних заходів

Коло. Цей метод сприяє залученню кожного учня в дискусію, розвитку групової згуртованості й довіри. Заняття буде успішним, якщо для його організації буде обрано форму тренінга, відповідно до якої вчителі та діти сідають в загальне коло. Це дає можливість дістати кожному рівні права на здобуття знань і навичок. На початку роботи за програмою в колі першим, зазвичай, висловлюється вчитель. Проте в ході того, як учні здобувають досвід, серед них з’являються охочі висловити свої побажання.

Презентація – короткі види вправ, що призначені розпочинати заняття. Вони створюють атмосферу довіри в групі, заохочують до взаємодії, підтримки один одного. Іноді для цього використовуються вправи, які мають особистісний зміст: «Я відчуваю радість, коли…», «Моя мрія …», «Я засмучуюся, коли …». Важливо підібрати такі способи презентації, які найбільше подобаються групі і найбільше відповідають темі навчального заняття. Рекомендовано використовувати щоразу нові вправи для презентації учасників тренінгу.

«Мозковий штурм». Завдання «мозкового штурму» - дібрати якомога більше ідей відносно тієї або іншої проблеми протягом обмеженого періоду часу. Після презентації проблеми учасники групи називають ідеї, коментарі, асоціації, фрази або слова, пов’язані з цією проблемою. Пропозиції записуються на дошці або на великому аркуші паперу в порядку їх проголошення без зауважень, коментарів або питань. Присутні також не коментують ідеї та думки одне одного. Учасники заходу мають відчувати: те, що вони кажуть, підтримується, а не оцінюється й не засуджується.

«Мозковий штурм» дозволяє за дуже короткий період часу зафіксувати всі ідеї, що виникли. Це може стати чудовим початком роботи над новою проблемою або темою. Результати «мозкового штурму» потрібно почепити на дошку або на стіну, щоб вони були на видноті.

Обговорення загальною групою. Цей метод можна застосовувати у поєднанні з іншими видами технік. Дискусія у великій групі корисна для вивчення досвіду всіх і надає присутнім можливість зробити самостійні висновки. Вчителі повинні заохочувати всіх учасників тренінгу до рівної й вільної участі в дискусії.

Ця технологія передбачає, що вся група обговорює ідеї, які стосуються певної теми. Обговорення може охоплювати заплановані або імпровізовані теми. Бажано уникати закритих питань, а саме ті, на які можна відповісти коротко, одним словом. Варто поставити питання, які передбачають розгорнуту відповідь. Заохочуйте та підтримуйте всіх учасників до висловлювання своїх ідей, пропозицій.

Учитель демонструє доброзичливість, увагу до всіх учасників тренінгу, дякує всім за запитання та висловлювання. Це спонукає дітей ділитися цінною інформацією, яку б в іншому випадку вони могли відкинути як недоцільну або зайву. Не дозволяйте будь-кому домінувати в групі під час дискусії. Обмежити таку поведінку можна, сказавши: «А тепер пропонуємо послухати інші ідеї…» .

Обговорення малою групою. Завдання гендерної освіти, що вирішуються на заняттях, обговорюються в малих групах або парах. Це дозволяє зекономити час, зникає потреба вислухувати кожного учасника в загальній групі. Обговорення на заняттях викликає такі почуття, які варто висловити в невеликій групі, бо саме в ній людина відчуває себе безпечніше.

У роботі малих груп зазвичай працюють три-п’ять осіб, які обговорюють проблеми, пропонують свої способи розв'язання цих ситуацій, висловлюють нові ідеї. Потік пропозицій допомагає дітям бути корисними один одному.

Розподіляються учасники тренінгу на групи у різний спосіб, постійно змінюючи ці правила. Робота в невеликих групах допомагає дітям створювати нові мікроколективи, створювати можливості для активної діяльності. Дискусії в малих групах стимулюють роботу в команді. Висловлювання думок дає їм можливість стати впевненими, повірити в свої сили.

Рольова гра. Цей вид інтерактивної технології імітує реальність життєвих ситуацій. Учасникам пропонуються певні ролі та надається можливість діяти «як у реальному житті». Кожна дитина має чітко знати мету та ідею своєї ролі.

Завдання рольової гри – визначити ставлення учасників до конкретної життєвої ситуації, набути соціального досвіду з ґендерної теорії, вчитися через свої почуття та вчинки. Рольова гра може використовуватися для отримання конкретних життєвих навичок. Присутні можуть розігрувати свої власні ситуації, в яких вони вже побували, разом з учасниками заходу знайти вихід із становища, що склалося.

Рольова гра – це відносно «відкрита» техніка, яка дозволяє розвивати її залежно від навичок, особистого досвіду та конкретної ситуації в групі. Іноді рольова гра справляє на учнів сильний емоційний вплив. У цьому випадку вчителеві варто дати «акторам» вийти з ролі й переконатися, що кожний учень знову став самим собою, сказати декілька слів про почуття, враження або думки.

Закінчення речень. Ця техніка дає можливість працювати над формуванням і висловлюванням власних думок, власної мети, власних ідей. Наприклад, учням пропонується закінчити речення: «Ці знання я можу використати…», «Сьогодні я дізнався, що…», «Мені допоможуть ці знання, коли…» тощо.

Дослідження випадків передбачає вивчення в малих групах реальних випадків або реальних проблем. У процесі роботи ті, що навчаються, набувають навичок аналітичного аналізу власних помилок і шляхів їх подолання. Є багато різних способів аналізувати реальні та вигадані випадки. Для школи пропонується брати прості схеми з визначенням, зокрема, позитивного і негативного досвіду, отриманого від кожного.

Творча праця пов'язана зі створенням колажів, проєктів, аплікацій, малюнків, моделюванням, складанням пісень, казок, віршів, історій або ігор. Це може відбуватися як індивідуально, так і в групі. Важливо пам'ятати, що така сучасна технологія стимулює появу нових ідей і не передбачає перевірку талантів малювання, співу тощо.

Анкетування використовується для перевірки знань з певної теми та оцінки процесу навчання, а також з’ясування ставлення групи до певних ситуацій щодо ґендерної культури.

«Акваріум». Ця технологія може бути застосована на занятті по-різному. Найпоширеніша конфігурація: присутні сідають у два концентричні кола, при цьому внутрішнє коло обговорює якесь питання або проблему, а зовнішнє спостерігає за процесом, не втручаючись. Після певного проміжку часу групи міняються місцями і повторюють процес обговорення тієї ж теми.

Навчаючи – вчусь. Техніка застосовується при вивченні нової теми, узагальненні вже вивченого або на етапі підсумків заняття. Присутнім роздаються картки з різною інформацією за новою темою. Після вивчення змісту карток діти починають вільно рухатися по навчальній аудиторії і в парах переказувати один одному цю інформацію. Своє повідомлення необхідно передати якомога більшій кількості людей. По завершенні проводиться спільне обговорення цієї проблеми.

Цей метод дає можливість разом із презентацією теми вивчити її досить детально, а також за короткий проміжок часу познайомити учнів з великим обсягом навчальної інформації.

Енергізатори та розминки допомагають створити атмосферу позитивного настрою, знімають втому, скутість, заохочують групу до роботи. Найчастіше це невеликі вправи, що пропонуються присутнім на початку або в середині навчального заняття.

Принципи успішної соціальної взаємодії

Навчальні заходи ґендерної грамотності будуть успішними лише тоді, коли вся група, включаючи вчителів, в процесі занять буде дотримуватися загальних принципів, добровільно прийнятих усіма учасниками. Це дозволяє реалізувати головну умову демократичної освіти: всі діти – дівчата й хлопці – одержують рівний доступ до отримання знань і навичок.

Прийняття принципів сприяє створенню на занятті атмосфери довіри, співробітництва і толерантності. Це перший крок до формування культури ґендерної рівності. Навчитися дотримуватися принципів не лише під час занять, але й у щоденному житті – одна з основних цілей таких занять. Тому кожне заняття починається з того, що група обговорює й приймає принципи, на яких будуються стосунки між усіма членами групи впродовж усього уроку.

Принцип перший: приходити вчасно

Тут дисциплінованість важлива не лише як риса характеру однієї людини, але й як риса всіх, хто приходить на заняття до школи. Усвідомлена необхідність приходити на початок заняття – це повага не лише свого права, а й права інших починати урок разом зі дзвінком. Ті, хто запізнюються, порушують права тих, хто хоче вчасно отримати повноцінні знання. Тому приходити вчасно – це повага до ресурсу часу інших людей. Оскільки час – це природний ресурс, який не відновлюється. «Приходити вчасно» – це ще й шлях до формування внутрішньої організованості, бо запізнення, нездійсненні обіцянки знижують самооцінку дитини, посилюють у неї почуття невпевненості в собі.

Принцип другий: бути позитивними

Позитивний настрій створює дружню, безпечну атмосферу, яка уможливлює подальший успішний розвиток особистості. Позитивне ставлення до себе і до інших веде до конструктивного діалогу, попереджає конфлікти.

Принцип третій: не критикувати

Різниця в думках і позиціях людей проявляється у різниці їхніх уявлень про одну і ту саму реальність.

Принцип четвертий: говорити коротко, не перебивати,

                                                                                       говорити по черзі

Відстоюючи свою свободу слова, право голосу, не варто забувати про свободу і такі ж права інших людей.

Всі люди – жінки і чоловіки, дівчата й хлопці – мають право висловити свою думку. Треба вчитися слухати й поважати їхню думку і позицію.

Принцип п’ятий: добровільність

Кожен і кожна в групі можуть брати участь у вправі чи утриматися від участі у ній. В умовах невисокої особистої активності дітей на заняттях, часто заниженої самооцінки, яка багатьом заважає висловлювати свою точку зору, утруднює спілкування. Тому зараз ми формулюємо принцип добровільності як право кожного і кожної самим визначати ступінь добровільної допомоги на занятті: записати очікування, об’єднати в малі групи, розіграти виставу, підготувати аудиторію до уроку тощо.

Принцип шостий: персоналізація

Дотримання цього принципу допомагає людині уникати стереотипів у своєму мисленні, мові, діях, а також виявляти стереотипність у інших людей.

Говорити від свого імені: «Я думаю…», «На моє переконання…» не завжди легко, оскільки у цьому випадку ми беремо на себе відповідальність за свої слова.

У деяких програмах цей принцип звучить як: «правило персоніфікації».

Принцип сьомий: конфіденційність

Неточне або помилкове формулювання, обговорення чужих справ часто є причиною виникнення конфліктних ситуацій. Відсторонення, або, мовою міжнародних документів, «невтручання у внутрішні справи інших держав» – важлива складова демократичного навчання як відкритого діалогу.

Принцип восьмий: чутливість до різноманітності

Дотримання цього принципу передбачає кілька аспектів. Насамперед, це толерантне ставлення до людей інших національностей, інших культур, повага до їхніх національних цінностей, прагнення зрозуміти їхній менталітет і традиції. Тільки приймаючи все це доброзичливо та позитивно, можна викликати їхню повагу до себе. Крім того, чутливість до різноманітності передбачає ґендерну чутливість, тобто переконання в тому, що «будь-які дослідження чи аналіз, будь-яка інформація мають враховувати існуюче становище жінок і чоловіків та сприяти встановленню ґендерного балансу».

Необхідно бути чутливими до будь-яких узагальнень, що стосуються жіночих і чоловічих соціальних ролей у суспільстві.

Починаючи з третього-четвертого заняття доцільно розширити репертуар уживаних технік.

Малювання. Використовуючи форму індивідуальної роботи, запропонуйте намалювати один із принципів. Потім діти показують свої малюнки, а група визначає, який принцип зображено. Якщо якісь принципи не будуть намальовані, попросіть групу зробити це. Всі малюнки можна розмістити поряд із написаними принципами, у тому ж порядку.

Пантоміма. У малих групах (або індивідуально) попросіть показати пантомімою один або кілька принципів. Решта присутніх мають відгадати, який саме принцип було продемонстровано.

Творчі виступи. Об’єднайте дітей у малі групи і запропонуйте згадати прислів’я, приказки, вірші, пісні, які б стосувалися кожного принципу. Таке завдання можна дати додому та попрохати презентувати його на наступному занятті.

Розминки. Попросіть встати тих, хто…

• дотримується принципу… (назвати один із принципів),

• не дотримується принципу… ,

• намагається застосувати принцип… дома,

• намагається впровадити принцип… у класі тощо.

Сучасні інтерактивні методи та технології, постійний творчий пошук вчителя стануть провідними орієнтирами для організації та проведення навчальних занять з ґендерної освіти школярів.

ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ УРОКІВ ҐЕНДЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ

Модуль І. «Я тебе розумію...», «Навчаюся бути партнером»,

                         «Учуся знаходити нових друзів».

Успішні комунікації як шлях до взаєморозуміння і співпраці.

Мета модуля:

організувати пізнавальну діяльність учнів щодо отримання навичок успішного спілкування.

Отримувані знання та навички

 • Уміння оперувати базовими поняттями: принцип, правило, конфлікт, конфліктна ситуація, трансформація конфлікту, стиль трансформації конфлікту.
 • Оволодіння формами групової роботи, принципами співпраці, правилами активного слухання, діалогічними формами спілкування

«Я – повідомлення».

 • Уміння розпізнавати, аналізувати та трансформувати конфліктні ситуації.

Модуль ІІ. «Розкажи мені про себе...», «Мої цінності», «Смаки і захоплення»,

                         «Ми всі різні, але рівні»

Ґендерна ідентичність як частина соціальної ідентичності особистості.

Мета модуля:

допомогти учням визначити свою соціальну ідентичність і проявити її у власних здібностях, талантах, позитивних рисах характеру і таким чином підвищити власну самооцінку дітей.

Отримувані знання та навички

 • Уміння оперувати базовими поняттями: ідентифікація, самоідентифікація, успіх, соціальні очікування, право.
 • Визначення власних позитивних рис та позитивних рис усіх навколо; різноманітності соціальних ролей чоловіків та жінок.
 • Розвиток навичок планування власного духовного, інтелектуального зростання, самореалізації, самоствердження та самовдосконалення.
 • Усвідомлення унікальності соціального досвіду кожної людини, відповідальності за свідомий власний вибір, за результати навчального процесу.

Модуль ІІІ. «Світ навколо мене, і я в цьому світі», «Я – неповторна людина».

Жінки і чоловіки в сучасному суспільстві.

Мета модуля:

організувати пізнавальну діяльність учнів щодо формування їхньої соціальної і, зокрема, ґендерної соціалізації; навчити дітей аналізувати прояви ґендерної нерівності в різних сферах життя суспільства, знаходити причини її виникнення; формувати внутрішню мотивацію щодо шляхів подолання ґендерної нерівності.

Отримувані знання та навички

 • Уміння оперувати базовими поняттями: ґендер, ґендерна рівність, ґендерна нерівність, ґендерний стереотип, соціалізація, соціальні очікування, праця, продуктвина / репродуктивна праця.
 • Уміння аналізувати ґендерні стереотипи, прояви ґендерної соціалізації в різних сферах життя суспільства (сім'я, освіта, вибір професії, ринок праці тощо).
 • Формування внутрішньої мотивації, умінь та навичок подолання ґендерних стереотипів, прагнення до свідомого, мотивованого вибору (професії, кар'єри, інтересів, захоплень).

Модуль IV. «Що заважає нам бути рівними?», «Конвенція ООН про права

             дітей», «Права і обов’язки громадян», «Середовище рівних стосунків»

Дискримінація за ознакою статі та шляхи її подолання.

Мета модуля:

познайомити дітей із міжнародними документами з прав людини, в яких забороняється дискримінація, зокрема, за ознакою статі; навчити виявляти й аналізувати випадки дискримінації за ознакою раси, національності, статі; формувати внутрішню мотивацію щодо шляхів подолання дискримінації.

Отримувані знання та навички

 • Уміння оперувати базовими поняттями: права людини, дискримінація, дискримінаційні дії, дискримінація за ознакою статі.
 • Уміння аналізувати різні види дискримінації, в тому числі за ознакою статі; Ознайомлення з міжнародними документами з прав людини, в яких забороняється дискримінація, зокрема, за ознакою статі.
 • Уміння виявляти й аналізувати прояви дискримінації в різних сферах життя. Уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її.
 • Формування внутрішньої мотивації, власних навичок щодо подолання дискримінації.

Модуль V. «На шляху до рівності та справедливості», «Культура моєї країни»,

             «Рівні права чоловіків та жінок».

Що потрібно робити, щоб жити в країні рівних прав і рівних можливостей?

Мета модуля:

організувати пізнавальну діяльність учнів щодо формування у дітей активної, мотивованої громадянської позиції, самостійності та відповідальності у прийнятті рішень; формувати толерантне ставлення та повагу до національної, ґендерної та інших ідентичностей, до культури, традицій народів України та інших держав.

Отримувані знання та навички

 • Уміння оперувати базовими поняттями: народ, культура, толерантність, справедливість, ґендерна рівність, рівні права жінок і чоловіків, рівні можливості жінок і чоловіків, позитивні дії, чутливість (сенситивність) до різноманітності.
 • Отримання знань про права людини на реалізацію національної, ґендерної та інших ідентичностей.
 • Формування соціальної компетентності школярів.

Список використаної літератури

 1. Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні» / За заг. ред. О. Семиколєнової. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 128 с.
 2. «Ґендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів». Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 80 с.
 3. Марценюк Т. Інтеграція гендерної складової в аналітичні матеріали. – К.: МФ «Відродження», 2019. – 28 с.
 4. Гендерна рівність, ООН // http://www.un.org.ua/ua/nasha-robota/gender
 5. Волосевич І., Герасимчук С., Костюченко Т. Молодь України – 2015. – К., 2015.
 6. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р., 2866-IV http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
 7. Закон України «Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року, 5207-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
 8. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. – К.: Основи, 2017. – 256 с. 15. Марценюк Т. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні принципи та найкращі практики. – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 44 с.
 9. Навчальний посібник для початкової школи. Українська версія посібника «Корисні звички» розроблена некомерційною організацією Project HOPE.
 10. Навчальний псібник для початкової школи «Цікаво про корисне» з ексклюзивною власністю The People-to-people Health Foundation, (Project HOPE)
 11. https://genderindetail.org.ua/library/suspilstvo/navchalno-metodichni-materiali-do-urokiv-endernoi-gramotnosti-mi-rizni-mi-rivni-134603.html

                                                             

min os

guon2

darrada

kievtest

daros

metod