вул. Тростянецька, 19
тел: (044) 566-54-94
факс: (044) 566-54-78
e-mail: info-school291@ukr.net

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

Школа сприяння здоровю

Вся виховна робота в школі пов’язана з валеологічною освітою. В сучасних умовах найголовнішим, найпріоритетнішим є й буде здоров’я дітей, їх фізіологічний, інтелектуальний та моральний розвиток. Проблема формування валеологічної свідомості підростаючого покоління стає досить актуальною. Сучасна концепція освіти України орієнтує вчителя на досягнення головної мети освіти: формування готовності особистості до саморозвитку, її інтеграцію у національну та світову культуру. Предметом валеології є здоров’я людини.

МОДЕЛЬ

спеціалізованої школи № 291

«Школа сприяння здоров’ю»

 

Вся виховна робота в школі пов’язана з валеологічною освітою. В сучасних умовах найголовнішим, найпріоритетнішим є й буде здоров’я дітей, їх фізіологічний, інтелектуальний та моральний розвиток. Проблема формування валеологічної свідомості підростаючого покоління стає досить актуальною. Сучасна концепція освіти України орієнтує вчителя на досягнення головної мети освіти: формування готовності особистості до саморозвитку, її інтеграцію у національну та світову культуру. Предметом валеології є здоров’я людини. Педагогічна валеологія основним завданням ставить формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей. 

Конституція України визначає життя й здоровя людини найвищими соціальними цінностями.

         Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно розв’язувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства й країни в цілому. Освіченість людини з питань, що стосуються її здоров’я, є основою для формування в неї свідомої мотивації на здоровий спосіб життя. У школі створена модель системи охорони та збереження життя і здоровя дітей, формування здорового способу життя за програмою «Школа сприяння здоров’ю».

Мета та завдання програми:

 1. 1.Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоби він  укріплював фізичний стан учнів.

 1. 2.Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров'я учнів.

 1. 3.Формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

На шляху досягнення цього постають такі завдання:

 • створення координаційної ради школи з питань упровадження програми «Школа сприяння здоров'ю»;
 • здійснення освітньої діяльності фахівцями, педагогічним та батьківським колективами;
 • організація науково-методичного й інформаційного супроводу діяльності;
 • сприяння співпраці школи зі службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я;
 • розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини;
 • запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем.

Програма «Школа сприяння здоров’ю» враховує особливості діяльності спеціалізованої школи № 291, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та впроваджена паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально – виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, шкільний психолог, соціальний педагог, батьки, медпрацівники, учні. Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників школи. Усі учасники навчально – виховного процесу усвідомлюють значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі. Розроблений та затверджений річний план заходів Школи сприяння здоров’ю (додається).

Принципи та передумови впровадження програми:

 1. 1.Послідовність у діях педагогів, психолога, соціального педагога, батьків, громадськості.
 2. 2.Системність у профілактичній роботі.
 3. 3.Природовідповідність - урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини.
 4. 4.Об'єктивність і достовірність інформації, що використовується.
 5. 5.Єдність поваги та вимогливості до особистості.
 6. 6.Єдність свободи та відповідальності особистості за свої дії.
 7. 7.Саморозвиток особистості, формування навичок здорового способу життя.
 8. 8.Свобода вибору особистості (участь у колективній діяльності, право на власну думку тощо).

Досягнення показників здорового клімату у школі:

 • довірливих, відкритих стосунків дорослих і дітей;
 • відкритості в обговоренні проблем;
 • доступності професіональної психолого-педагогічної допомоги;
 • позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дорослих і дітей;
 • наявності позаурочної виховної системи, яка включає в себе не лише шкільні, а й позашкільні структури;
 • наявності шкільних традицій із формування навичок здорового способу життя;
 • активності учнівського самоврядування у проведенні профілактичної роботи у школі;
 • виявлення розвинутих позитивних особистісних якостей в учнівському, учительському, батьківському середовищі.

З метою організації діяльності програми «Школа сприяння здоров’ю» створений просвітницько – інформаційний центр «Здоров’я», затверджено Положення роботи цього центру (додається).

Наші діти на сьогодні - ослаблені та хворобливі як, урешті, і належить бути дитині, котра нераціонально харчується, живе в урбанізованому городі з його екологічними проблемами, не займається справжньою фізкультурою та постійно зазнає нервових перевантажень. Державною програмою «Діти України» підкреслюється, що здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості.

Школа - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Школа - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів. Програма «Школа сприяння здоров’я» покликана чітко регламентувати діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Усвідомлюючи це, з 2000 року у школі №291  активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики шкідливих звичок, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу.

Школа сприяння здоров’ю має декілька напрямів роботи:

 • Профілактика шкідливих звичок виховання в учнів негативного ставлення до вживання алкоголю, нікотину, наркотичних речовин через виховні заходи, зустрічі з медичними працівниками, шкільні конференції, форуми здоров’я.
 • Організація рухової діяльності – забезпечення гурткової роботи спортивного напрямку – туристичний, секція футболу, спортивних – танців, плавання,  оздоровчий гурток «Здоров’я», організація і проведення походів, екскурсій, днів здоров’я, спортивно – родинних свят, змагань.
 • Психофізична регуляція: створення комфортного мікроклімату в класі, школі, прищеплення навичок спілкування, регулювання конфліктних ситуацій.

 • Організація роботи з безпеки життєдіяльності: проведення бесід, інструктажів з безпеки життєдіяльності, тренувань, навчань з правил дорожнього руху тощо.
 • Режим харчування: забезпечення учнів гарячим харчуванням, особливо дітей груп продовженого дня, валеологічна освіта учнів.

Упровадження валеологічних технологій націлено на створення можливостей індивідуальної освітньої траєкторії для кожного учня, вибір свого стилю і темпу навчання. Найважливішою формою і засобом реалізації принципу індивідуалізації в освіті є природовідповідальність педагогічних впливів. К. Ушинський підкреслював: «Якщо педагогіка хоче виховати людину всебічно, то вона повинна насамперед пізнати її всебічно…». Тому основним завданням педколектива школи є вивчення якомога ретельніше своїх учнів і їх навколишні обставини. Змістом освітнього процесу в школі є життя дітей, в якому вони дорослішають, розвиваються і формуються як особистості. Всі аспекти навчально – виховної діяльності підпорядковуються основній меті – саморозвитку дітей.  Школа забезпечує умови для того, щоб кожна дитина знаходила простір розвитку своїх можливостей, могла в повній мірі проявити свою індивідуальність. Педагогічний колектив школи, розуміючи завдання освіти, головну увагу звертає на гуманістичний підхід до навчання, виховання гуманізації взаємим. Протягом навчального року в школі постійно проводяться різноманітні за формою, змістом та тематикою валеологічні заходи:

 • бесіди з учнями: “Вплив фізичної культури та спорту на зміцнення здоров’я”, “Шкідливий вплив пияцтва та наркоманії”, “Наркоманія- тяжке захворювання”, «Обережно, туберкульоз!», «Пташиний грип та його профілактика» та інші;
 • заходи, присвячені профілактиці захворювання дітей на СНІД;
 • конкурс творів “Наркоманія і СНІД”;
 • диктанти “За вільну від тютюнового диму планету”;
 • диспут “Актуальні проблеми сучасності”;
 • конкурси тематичних малюнків та плакатів;
 • лекції “Дівчина -  підліток у великому місті. Профілактика паління”; “Готовність до шлюбу. Профілактика вагітності”;
 • тематичні батьківські збори “Статеві стосунки підлітків. Шкідливість раннього початку сексуального життя”;
 • година відкритих думок “Чому шкідливе паління”;
 • виступ шкільної агітбригади “ЛСД – ніж для твоїх мізків”;
 • проведення декади антитютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної пропаганди;
 • проведення тижня пропаганди  “ За здоровий спосіб життя”;
 • проведення декади антитютюнової, антинаркотичної, антиалкогольної пропаганди;
 • проведення родинно – спортивних змагань, військово – спортивних змагань, міні - чемпіонатів, міні - спартакіад, естафет на свіжому повітрі тощо;
 • проведення уроків із елементами валеології;
 • проведення семінару для вчителів «Валеологічна наука – через освіту»;
 • стоматологічна освіта тощо.

Серед підходів і методів антитютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної  профілактики в школі найбільш поширений інформаційний підхід. Він передбачає інформування школярів про наркотики, алкоголь, тютюн, про шкідливість їх дій на організм людини, про згубні наслідки прийому наркотиків на здоров’я й соціально – психологічне благополуччя людини, виникнення проблем із здобуттям освіти, професії, з влаштуванням на роботу, досягненням кар’єри, народженням дітей, їх виховання. Вчителі – предметники мають можливість на уроках літератури, біології, хімії, Основ здоров’я, правознавства, фізичної культури відшукати переконливі яскраві й емоційні факти і аргументи, які на реальних прикладах доводять учням згубність впливу наркотичних речовин, алкоголю й тютюну на здоров’я й життя людини. Учителі початкової школи формують навички особистої гігієни й праці із самообслуговування, виховують почуття відповідальності школярів за свої вчинки, вчать правильно діяти в разі отримання пропозиції вживати наркотичні речовини, алкоголь, тютюн. На уроках природничого циклу учні розглядають конкретні приклади впливу алкоголю, тютюну й наркотиків на фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі людини. На уроках української літератури та правознавства вчителі розкривають питання:

 • народ у своєму фольклорі, звичаях і традиціях завжди засуджував нетверезий спосіб життя;
 • пияцтво й наркоманія протягом вікової історії були несумісні з  трудовою пізнавальною діяльністю людей;
 • пияцтво призводило до трагічних наслідків цілі народи;
 • наркоманія позбавляє людей життя, гальмує рух уперед економічного й соціального прогресу.

Запобігання виникнення згубних звичок серед учнів здійснюється педколективом у єдиному комплексі із національним вихованням.

         Велику роботу з питань формування у молоді потреби здорового способу життя проводять вчителя фізичної культури, природничих наук, соціально- психологічна та медична служба школи. Так, шкільний психолог та соціальний педагог проводять діагностування учнів з питань психологічного здоров’я учнів школи та працюють в напрямку реабілітації учнівської молоді, яка потребує психолого – педагогічного втручання. Організовують зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводять засідання, на яких розглядають проблеми тютюнопаління, уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин. Соціально – педагогічної службою проводять засідання батьківського всеобучу, індивідуальні та групові бесіди, тренінгові заняття, наукові конференції тощо. Вчителі фізичної культури забезпечують розвиток фізичних здібностей не тільки на уроках, а й у позаурочний час,  формують у учнів потребу фізичного вдосконалення, загартовують волю, показують переваги фізично здорової людини над людиною, що перебуває в тенетах згубних звичок. Працюють спортивні гуртки, шкільний басейн, проводяться спартакіади, Дні здоров’я, змагання, спортивно – ігрові заходи. Організована робота з екологічного виховання підлітків: екскурсії на природу, акції зі збереження довкілля, робота екологічного гуртка «Спалах». Діти з великим ентузіазмом відвідують Парк Партизанської Слави, який став для них острівцем здоров’я і джерелом одержання необхідних життєвих сил. Традиційно квітень – це місяць захисту природи. Екологічні заходи проводять згідно змісту екологічної освіти та виховання «Столичної освіти» м. Києва. Цей зміст будується на основі інтегрованої наукової картини природної і соціальної дійсності таким чином, що допомагає кожній дитині усвідомити, наскільки якість життя, її особисте благополуччя і відчуття внутрішнього комфорту та безпеки пов’язані з природним оточенням. Учителі МО природничих наук впроваджують проект «Здорове дозвілля -  складова здорового способу життя» (матеріали додаються). Медична служба школи постійно готує матеріали бесід стосовно збереження здоров’я, випускає медико – санітарні бюлетні, проводить інтерактивні конференції, приділяє велику увагу статевому вихованню молоді, підготовці молоді до шлюбу.

Під час проведення тематичних виховних годин, уроків валеології, вікторин, наукових конференцій, “круглих столів” тощо вчителі та класні керівники використовують наочність,  проводять демонстраційні досліди, застосовують активні форми навчання, інтерактивні методи навчання та інші.

         Всі зусилля педагогічного колективу, медичних працівників, батьків об’єднані для реалізації права дітей та підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров’я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.

min os

guon2

darrada

kievtest

daros

metod